Előszó 9

Az intelligens tervezés mozgalom története 15

Vita az élővilág eredetéről 45

Csalsz Darwin
Hogyan tájékoztatják félre az evolucionisták a nagyközönséget? 85

Hogyan tovább? 86
Az intelligens tervezés (ID) elméletének fogadtatása:
első és második reakcióhullám 88
A rivális elméletek támogatóinak aránya 89
Oktatás, tankönyvrevízió 91
Életfelfogások 92
Mit tartalmaz az elmélet? 97
A tudományos módszer felülvizsgálata 99

Vélemény az ellenvéleményekről 111
Az érem másik oldala 114
Hogy látjuk a szemünket? 118
Majd meglátjuk 122
A negatív teológia érvénytelensége 124
Léteznek-e „csökevényes szervek”? 128
Na és az emberi embrió? 131
Nem rossz, hanem ismeretlen 133
Az élet eredetének problémája 135
Megdönthetné-e valami az evolúcióelméletet? 151
Megcáfolhatná-e valami az intelligens tervezés elméletét? 190
A baktérium megtervezett ostora 192
Elbálnásodás 199
Mi élteti a neodarwinizmust? 203
A viták természetéről 225
A tudomány és a természetfölötti 242
Összegzés 246
Végkövetkeztetések 248


A vitatémák áttekintő táblázata 250
Fogalomgyűjtemény 253
Jegyzetek 257
Bibliográfia 271

Részletesebb tartalom (pdf)